NAGRADE

PRVOG BEOGRADSKOG INTERNACIONALNOG FILMSKOG FESTIVALA – BOSI FESTA 2010NAGRADA GRAND PRIX BOSI FESTA-a 2010, dodeljena je filmu „Portreti emocija“, producent i reditelj: Slavomir Grunberg, SAD, 2007 (Portrait of Emotions, producer and director: Slawomir Grunberg, USA, 2007), koji priča o borbi jednog slikarskog genija (Džonatan Lerman/Jonathan Lerman) sa autizmom i drami kroz koju prolazi njegova porodica kako bi ga razumela. U želji da se izrazi i komunicira, on stvara portrete sopstvenih emocija. Film preispituje pretpostavke o inteligenciji i talentu osoba sa posebnim potrebama.

PLAKETA BOSI FESTA-a 2010 ZA NAJBOLJU REŽIJU dodeljena je filmu „Drona i ja“, reditelj i scenarista: Kаterin vаn Kempen, producent: Just Selen, produkcija: Cujdenvind produkcijа, Holаndijа, 2009 (Drona And Me, director and writer: Catherine van Campen, producer: Joost Seelen, production: Zuidenwind Filmproductions, 2009, www.zuidenwind.nl) za jedinstven i dosledan vizuelni stil, koji nam kroz odnos dva brata otkriva poseban svet autizma jednog od njih, njegovu različitost, ali i napore drugog da mu pomogne da ostvari svoj san.

PLAKETA BOSI FESTA-a 2010 ZA NAJBOLJI SCENARIO dodeljena je filmu „Sakupljač iz ulice Bedford“, rediteljka: Elis Eliot, Njujork, Amerika (Collector of Bedford Street, director: Alice Elliott, New York, USA) za uspešno i dirljivo vođenu priču o čoveku (Leri Selman/Larry Selman), koji iako nije u stanju da se stara sam o sebi, poseduje ogromnu emocionalnu inteligenciju i brine za druge članove društva.

NAGRADE PUBLIKE BOSI FEST-a 2010 dodeljene su filmovima:

 • u domaćoj konkurenciji, filmu „Izvinite što kasnim”, reditelj: Zoran Cvetković, scenarista: Ljiljana Dugalić, produkcija; Udruženje Kolevka ili majka, Srbija, 2009, (Sorry for being late, director: Zoran Cvetković, writer: Ljiljana Dugalić, production: The Cradle Or Mother Association, Serbia, 2009)
 • u međunarodnoj konkurenciji, filmu „Kao leptir“, reditelj i scenarista: Eva Pjeć, producent: Miroslav Grubek, MG produkcija, Poljlska 2004 (Like a Butterfly, director and writer: Ewa Piet, producer: Miroslaw Grubek, MG Production, Poland, 2004)


SPECIJALNA DIPLOMA ŽIRIJA BOSI FEST-a 2010 dodeljena je filmu „Leptir živi jedan dan“, reditelj: Vano Tvauri, Gruzija (A Butterfly Lives But One Day, director:Vano Tvauri, Georgia), za jedinstven pristup problemu osoba oštećenog vida, ispričanu kroz narodnu legendu.

DIPLOMA BOSI FEST-a 2010 ZA NAJVEĆI DOPRINOS PRODUKCIJI FILMOVA O OSOBAMA SA INVALIDITETOM dodeljena je: Televiziji Vojvodina, Srbija (RTV Vojvodina, Serbia)

DIPLOMA BOSI FEST-a 2010 ZA NAJBOLJU FOTOGRAFIJU dodeljena je filmu „Italijanski doktor“, reditelj: Esben Hansen, ideja: Jens Kjer Jensen i Ezben Hansen, izvršni producenti: Andreas Mol Dalsgard i Ezben Hansen, Danska, 2007 (The Italian Doctor, director: Esben Hansen, idea: Jens Kjaer Jensen and Esben Hansen, exececutive producers: Andreas Mol Dalsgaard and Esben Hansen, Denmark, 2007)

DIPLOME BOSI FEST-a 2010 ZA ANIMACIJU dodeljene su filmovima:

 • “Pinč“, reditelj: Džodi Krejmer, Kanada 2006, (Pinch, director: Jody Kramer, Canada 2006)
 • „Kancelarija koja se uspavala“, reditelj, producent, scenarista:Vesli i Lester Megugan, Velika Britanija (The Office That Overslept, director, writer, and producer: Wesley & Lester Magoogan, Great Britain)


DIPLOMA BOSI FEST-a 2010 ZA NAJBOLJU TV EMISIJU, dodeljena je reportaži „Deca Leptiri“, reditelj: Predrag Srećković, scenarista: Jelena Micić, produkcija: Kulturno obrazovni program RTS-a, Srbija (Butterfly Children, director: Predrag Srećković, writer: Jelena Micić, production: RTS, Cultural and Educational Programs, Serbia)

Festival je odlučio da dodeli POSEBNE DIPLOME BOSI FEST-a 2010 ZA UMETNIČKI I MEDIJSKI DOPRINOS POBOLJŠANJU POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U DRUŠTVU filmovima:

 • Starac u 26-oj, reditelj: Željko Mirković, produkcija: RTV Voyvodina, Srbija 2010, (Old Man at Age 26, director: Željko Mirković, writer: Branislava Kovačević, production: RTV Vojvodina Serbia, 2010)
 • „Trag“, produkcija: reditelj i scenarista: Dragan Elčić, produkcija: ORFEJ, Bjeljina i Zastava film, Beograd, Srbija (Trace, director and writer: Dragan Elčić, production: Orfeus, Bjeljina and Zastava Film, Belgrade, Serbia)
 • „Ponovo uspravni“, reditelj: Dušan Varda, produkcija: Progressive Team, Srbija, (Vertical Again, director: Dušan Varda, production: Progressive Team, Serbia)


ZAHVALNICE BOSI FEST-a 2010 dodeljene su:

 • Goethe Institutu u Beogradu za film:
  Panvitcov pogled, produkcija: reditelj: Didi Dankart, scenarista: Karlhajnc Rot, produkcija: Medijenverkštat, Frajburg, Nemačka 1991 (The Panwitz's Stare, director: Didi Danquart, writer: Karlheinz Roth, production: Medienwerkstatt Freiburg, Germany, 1991)
 • Ambasadi Kanade u Srbiji za film
  Kandahar, reditelj, scenarista i producent: Mohsen Makhmalbaf, produkcija: BAK Films, Pariz, Makmalbaf produkcija: Studio Kanal, Francuska, IR Iran 2001 (Kandahar, director, writer, producer: Mohsen Makhmalbaf, production:BAC films, Paris, Makhmalbaf Productions, Studio Canal, France, IR Iran, 2001)


ŽIRI BOSI FEST-a 2010:
Predsednik žirija: Marko Jeftić, reditelj
Član žirija: Marko Stojanović, profesor scenskog pokreta na Akademiji lepih umetnosti
Ćlanica žirija: Maša Nešković, rediteljka

U Beogradu, 30.05.2010.god