Uvodna reč


Darko Život koji živi aktivna osoba sa invaliditetom u današnjim uslovima je filozofija. Pokret osoba sa invaliditetom se zalaže za drugačiji način gledanja na invalidnost . Pokret osoba sa invaliditetom koji se zalažu za samoodređenje, samopoštovanje i jednake mogućnosti.
U mnogim zemljama a tako je i u Republici Srbiji kada je reč o medijima, uspostavljene su ideje i prevashodno medicinski pristup invalidnosti koji doprinose negativnim stavovima prema osobama sa invaliditetom. Oni često oslikavaju u novinskim člancima, filmovima, fotografijama, ljude sa nekim oblikom invaliditeta kao bolesne, defektne i devijantne osobe, kao objekte profesionalne intervencije, kao teret sami sebi i svojim porodicama, zavisnih od milosti drugih ljudi.
Ovakvi ukorenjeni stavovi imaju posledice po njihove mogućnosti u obrazovanju i zapošljavanju, kao i osnivanju i osiguravanju sopstvene porodice. Svuda u svetu, osobe sa invaliditetom čine najveći deo siromašnih, ali u Republici Srbiji je pokret osoba sa invalidtetom omogućio usvajanje velikog broja veoma naprednih zakona, koji će omogućiti da osobe sa invaliditetom pređu iz zone pasivnih primaoca socijalnih davanja, u aktivne činioce u stvaranju bruto nacionalnog dohotka.
Specijalno obrazovanje se zamenjuje inkluzivnim pristupom i koncept integracije, normalizacije i rehabilitacije medicinskih stručnjaka novom paradigmom koju su razvili same osobe sa invaliditetom.
Prvi ideolozi i organizatori aktivnog života su bile osobe sa teškim fizičkim invaliditetom.
Poruka pokreta osoba sa invaliditetom, imajući u vidu gore navedeno, je da društvo treba da se bolje upozna sa osobama sa invaliditetom, i ovim projektom same osobe sa invaliditetom žele da preuzmu inicijativu, i individualno i kolektivno, u dizajniranju i promovisanju prave slike ljudi sa invaliditetom koji su aktivni u privatnom, porodičnom i profesionalnom životu.
Pored tačne slike koja će iz Beogarda otići u svet zahvaljujući ovom filmskom festivalu ideologija aktivnog života će obuhvatiti demedikalizaciju invalidnosti, deinstitucionalizam i inkluziju bez obzira na vrstu.
Ovaj Festival će pokazati da Beograd podržava bogatstvo različitosti, a ne još jednu smotru na kojoj autori jedni drugima daju nagrade, već mesto razvoja amaterske kinematografije ove najveće marginalizovane populacije tj. osoba sa invaliditetom.
Ovaj festival će biti most između srpskog amaterskog filma na ovu temu i ostatka sveta, autora odnosno projekata i sredstava, a najvažnije, filma i srpske publike koje je sve manje u bioskopima.
Zahvaljujem se na lepoj timskoj saradnji Marku Stojanoviću, Dari, Gravari Stojanović, Milici Mihailović, Raco Risti, Vesni Bogunović, Nebojši Pospišil, Nikoli Grivcovu, Ljubici Beljanski – Ristić, Aleksandru Radošu, Jadranu Krnajskom, Đorđu Jovakariću, Vanji Đorđević, Jeleni Knežević...

Darko Ivić
Direktor Festivala


Marko Dragi prijatelji,

BOSI Fest je međunarodni filmski i televizijski festival osoba sa invaliditetom koji se po prvi put organizuje u Beogradu i Srbiji sa idejom da iskoristi te divne medije i umetnost pokretnih slika da zagovara i promoviše ravnopravnost osoba sa invaliditetom u umetnosti, obrazovanju, sportu, životu uopšte.
Filmovi koje prikazujemo su stvorile osobe sa invaliditetom, bilo kao filmski umetnici ili akteri kroz čije životne priče nas umetnici vode. Tako je i ovaj festival, od početne ideje g. Darka Ivića, koji je i sam u kolicima, o skromnom filmskom događaju, postao osnov za trodnevni festival umetnosti, sporta i obrazovanja osoba sa invaliditetom kojeg čine umetničke radionice, predstave, izložbe, koncerti, sajam i drugi događaji u srcu srpske prestonice Beograda.
Velika je čast biti direktor filmskog dela ovog festivala i još veća odgovornost. Moram da priznam da sam neizmerno strahovao od činjenice da za samo nekoliko sedmica treba da napravimo specijalizovani međunarodni filmski festival ne znajući da li će nam stići i jedan film obzirom na veoma kratak rok koji smo dali filmskim stvaraocima da se prijave i pošalju filmove. Svi smo sada svesni koliko je širom sveta velika i ozbiljna produkcija filmova različitih formata, žanrova i trajanja, koje stvaraju osobe sa invaliditetom ili njihove životne priče. To je rasprostranjeno društvo filmskih stvaralaca koji svojim pokretnim slikama oblikuju ovaj svet kako bi svima nama bio bolji i lepši. Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji na ovom festivalu prikazujemo preko 55 dela iz 18 zemalja sa 3 kontinenta.
Prikazaćemo sve prispele radove, a tako ćemo činiti i u buduće jer poštujemo trud svih filmskih umetnika i junaka njihovih filmskih priča, filmskih ekipa i značaj problema i tema o osobama sa invaliditetom na koje nam ukazuju.
Filmski program smo podelili u tri celine – takmičarsku, revijalnu i promotivnu. Ne želeći da odvajamo dela niti da utičemo na publiku na bilo koji način ovim katalogom filmove nismo označavali programskim celinama.
Ovogodišnji promotivni deo festivala posvećen je partnerskom festivalu koji je prvi put organizovan prošle godine u Beogradu i koji je imao veoma značajan takmičarski segment posvećen osobama sa invaliditetom, reč je o Beogradskom međunarodnom festivalu sportskog filma.
Zahvaljujem se svim osobama sa invaliditetom i filmskim stvaraocima što čine ovaj svet boljim, lepšim i bogatijim. Takođe i svima u organizaciji ovog festivala, posebno g. Darku Iviću i menaxeru za međunarodne odnose i mojoj supruzi Dari, Vanji, Milici i svima koji su danonoćno radili kao i Žiri koji je imao izuzetno malo vremena da odgleda sve filmove i naravno vladinim i gradskim ministarstvima, sekretarijatima i institucijama, kao i drugim partnerima koji su omogućili postojanje festivala.
Hvala vam i hajde da ponovimo sve ovo i sledeće godine.
Iiiiiiiii AKCIJA!

Docent Marko Stojanović
Direktor BOSI Fest filmskog festivala


Vesna Tri dana filma, teatra, muzike, performansa, likovnih umetnosti, fotografije, radionica, predstavljanja knjiga, razgovora, sportskih takmičenja, druženja i zabave okupiće na Trgu Nikole Pašića, mnogobrojne umetnike koji u svom radu tematizuju invalidnost.
Unutar programa BOSI FEST-a 2010 pod sloganom Nevidljive razlike i vidljive sličnosti, našli su oni koji umeju da se upišu u prostor kulture u kojoj se razlike ne skrivaju i ne osporavaju, ali i koji za to mogu preuzeti rizik vlastitog oglašavanja. Umetnost kao ucrtavanje, oblikovanje, upisivanje, smeštanje, objavljivanje...samoostvarivanje, stvaranje sebe, stvaranje u sebi, za druge, za drugog/e u sebi i u tebi/nama...kao prevođenje iz jednog u, između, prema, za, spolja ka unutra i obratno, ovaj festival čini mestom uspostavljanja identiteta i mostom koji suočava i susreće ljude iz različitih umetničkih pozicija i teorijskih perspektiva sa jednostavnošću lepote i radosti stvaranja.
BOSI FEST , pre svega – deluje.
Dobrodošli!

Umetnička direktorka
Mr Vesna Bogunović, teoretičarka umetnosti i medija


Šumatovačka-Centar za likovno obrazovanje Beograd (1948. godine), kao ustanova od značaja za kulturu grada Beograda koja u sebi spaja obrazovanje i umetnost, jedinstvena je na ovim prostorima od samog osnivanja. Ova činjenica, kao i sama njena istorija, duga tradicija i plejada veoma značajnih umetnika koji su na različite načine vezani za nju je čini posebnom, potvrđuje njen status od značaja i ukazuje da se radi o kulturnoj baštini naše zemlje prvog reda.
U ovoj ustanovi kulture svoja prva znanja i iskustva steklo je preko deset hiljada polaznika, od kojih su mnogobrojni danas afirmisani likovni umetnici, arhitekte, teoretičari, kritičari, predavači kao što su: Miodrag Rogić, Milica Stevanović, Kosta Bradić, Mira Jurišić, Vida Jocić, Vojin Stojić, Ljuba Popović, Mića Stoiljković, Lazar Vujaklija, Milan Cile Marinković, Jugoslav Vlahović, Kosta Bonuševac, Marina Abramović, Živko Đak, Dragoslav Krnajski, Velizar Krstić, Branko Miljuš, Dragan Mojović, Petar i Marko Omčikus, Zoran Graovac, Rastko Ćirić, Danica Basta, Gabrijel i Danijel Gild, Milorad Tepavac, Dušan Gavela, Kosta Bogdanović, Danijela Fulgosi, Mira Čohadžić, Aleksandar Cvetković, Jovan Čekić, Vasa Dolovački, Radovan Hiršl, Kemal Ramujkić, Dušan Otašević, Mileta Prodanović, Mrđan Bajić, Tanja Ostojić, Dragan Ilić, Todor Stevanović, Jovan Čekić, Dušan Petričić i mnogi drugi.
Od osnivanja ova ustanova je u nastavi podsećala na slobodne umetničke škole kakve su postojale u Minhenu, Parizu, Beču. Danas, ima važno mesto kako za likovnu umetnost, tako i za umetničku pedagogiju na ovim prostorima. Delatnost Centra je okrenuta pre svega likovnim umetnostima, njihovom proučavanju i promovisanju (crtanje, slikanje, vajanje, grafika, primenjene umetnosti, arhitektura, dizajn, istorija i teorija umetnosti) ali i ostalim umetnostima kao što su književnost i muzika.
Šumatovačka neguje svoju tradiciju, ali ne da bi je čuvala samo za sebe.
Pozivamo Vas da nam se pridružite.

Direktorka
Mr Vesna Bogunović

BOSI FEST 2010 SU...

Direktor festivala

Darko Ivić
E-mail: bene@ptt.rs

Umetnička direktorka

Mr Vesna Bogunović
E-mail: vesna@sumatovacka.rs

Direktor filmskog programa

Doc.Marko Stojanović
E-mail: markomima@gmail.com

Tehnički direktor

Nebojša Pospišil
E-mail: nebojsa.pospisil@gmail.com

Direktor sportskog programa

Željko Dimitrijević
E-mail: zeljkodimi@yahoo.com

Menadžerka festivala

Milica Mihailović
E-mail: office@bosifest.rs

Umetnička foto radionica Šumatovačke

Autor i voditelj: Aleksandar Radoš
E-mail: arados@verat.net

Slikarska radionica Šumatovačke

Autor i voditelj: Mr Jadran Krnajski
E-mail: jadrankrnajski@gmail.com

Stručni saradnik za program festivala

Risto Raca
E-mail: rraca@starigrad.org.rs

Stručna saradnica za prateći program festivala

Ljubica Beljanski
E-mail: ristici@sbb.rs

Urednica filmskog programa

Dara Gravara Stojanović
E-mail: dara.gravara@gmail.com

Tehnička podrška

Đorđe Jovakarić
E-mail: jdjolle@gmail.com

Poslovna sekretarica

Vanja Đorđević
E-mail: office@bosifest.rs

Voditeljka programa na otvorenom

Zorica Lazarević
E-mail: lazareviczorica@gmail.com

Saradnica za program tribina

Jelena Knežević
E-mail: jecaknezevic@gmail.com

Web saradnik

Mihajlo Prerad
E-mail: mprerad@gmail.com

Web saradnik

Nenad Božidarević
E-mail: nbozidarevic@gmail.com

Dizajner

Nikola Grivcov


Snimatelj

Kosta Ristić
E-mail: kosta_ristic@yahoo.comZahvaljujemo se volonterima koje je organizovala Nadica Blažić (Udruženje "Plava školjka"):

Iz Udruženja "Plava školjka": Aleksandra Milačić Pešev
Sa DIF-a: Kosana Spasojević, Aleksandar Stojković, Marija Mitrović, Nada Panović, Renata Ćosić i Stela Bašnjić
Sa FASPER-a: Maja Gligorović, Ivana Spajić, Milana Blažić, Sanja Bence, Maja Beranja, Jelena Vasić, Marija Končar i Maja Ven