Brošura


Poštovani posetioci,

Molimo Vas da uvažite sledeće korekcije:

Na strani 24, film broj 56, umesto
Produkcija/Production: Kulturno obrazovni program, RTV Vojvodina/RTV Voyvodina
Cultural and Educational Programs, treba da stoji: RTS, Kulturno obrazovni program, /RTS, Cultural and Educational Programs

Na strani 25, umesto Nebojša Pospišil, šef tehničke službe treba da stoji tehnički direktor

Na strani 27,30 i 33, umesto:
Karate radionica
Karate klub NIPPON, Beograd
Treba da stoji:
12,00 – 14,00 sati
Karate radionica
Od hendikepa do sportskog hepienda
Karate klub NIPPON I OSI, Beograd

Tekst Vesne Bogunović (dostupan na veb stranici O festivalu) greškom je na strani 26, umesto na strani 6.